Wat is Lifetri?

Lifetri is een website die diensten verleent op het gebied van pensioen-, uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen. Ze bieden actief geen overlijdensrisicoverzekeringen meer aan, maar geven wel informatie over hun polissen. Je kunt er terecht voor vragen over deze onderwerpen en uitzoeken welke verzekering je wilt. Zij zijn erg transparant en bieden onder meer cijfers en rapportages aan. Op deze manier raak je snel betrokken bij de organisatie. Om je een beter beeld te geven over wat Lifetri doet, moeten we eerst uitleggen wat de verschillende verzekeringen zijn.

Wat is een pensioenverzekering?

Een pensioenverzekering, ook wel bekend als een pensioenpolis, is een verzekeringsproduct dat is ontworpen om financiële zekerheid te bieden aan mensen tijdens hun pensioenjaren. Het doel van een pensioenverzekering is om een regelmatige bron van inkomsten te creëren wanneer iemand stopt met werken en met pensioen gaat. Deze verzekering kan particulieren helpen om een adequaat pensioeninkomen te hebben en de kosten van levensonderhoud te dekken, zelfs nadat ze zijn gestopt met werken.

Het pensioen bouw je over je hele werkleven gestaag op. Elke keer dat je geld verdient, gaat er een stukje naar het pensioen of pensioenfonds. Je kunt er zelf voor kiezen om het rendement te verhogen afhankelijk van de beleggingsmogelijkheden. Over de manier van uitkeren heb je nog meer keuzes. Zo kun je kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse uitkering van je pensioen. Let ook op de duur van je verzekering. Bij sommige partijen wordt het geld levenslang uitgekeerd.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is een soort verzekeringsproduct dat mensen kunnen afsluiten om te zorgen voor financiële ondersteuning voor hun nabestaanden bij hun overlijden. Het doel van een uitvaartverzekering is om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken, die vaak aanzienlijk kunnen zijn. Deze verzekering biedt gemoedsrust aan de verzekerde, wetende dat hun familie niet met onverwachte financiële lasten wordt achtergelaten als ze overlijden.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering betaalt de verzekerde periodieke premies aan de verzekeringsmaatschappij. Bij overlijden wordt er een vooraf bepaald bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Dit bedrag kan worden gebruikt om de kosten van een begrafenis, crematie en gerelateerde uitgaven te dekken, zoals de uitvaartdienst, grafsteen, bloemen en rouwadvertenties.

Een belangrijk voordeel van een uitvaartverzekering is dat het de emotionele en financiële lasten voor nabestaanden verlicht, net zoals onze assieraden helpen bij het proces. In een periode van rouw hoeven ze zich geen zorgen te maken over het vinden van geld om de uitvaart te bekostigen. Ook kan een uitvaartverzekering flexibel zijn, zodat nabestaanden het geld kunnen gebruiken op de manier die het beste past bij de wensen van de overledene en de familie.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een type levensverzekering dat is ontworpen om financiële bescherming te bieden aan degenen die afhankelijk zijn van het inkomen van de verzekerde persoon. In het geval van overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering, keert de overlijdensrisicoverzekering een vooraf bepaald bedrag uit aan de begunstigden. Dit bedrag, ook wel het "verzekerde bedrag" genoemd, kan worden gebruikt om financiële behoeften op te vangen, zoals het aflossen van schulden, het betalen van lopende kosten, het ondersteunen van de kosten van levensonderhoud, of andere financiële verplichtingen.

Een overlijdensrisicoverzekering is met name nuttig voor mensen die gezinnen hebben of financieel afhankelijk zijn van hun inkomen. Als de verzekerde persoon overlijdt, kan het uitgekeerde bedrag helpen om het inkomensverlies op te vangen en te zorgen voor de financiële stabiliteit van de nabestaanden.

In tegenstelling tot sommige andere levensverzekeringen, zoals een traditionele levensverzekering met een spaarcomponent, heeft een overlijdensrisicoverzekering geen spaarfunctie of opbouw van contante waarde. Het primaire doel ervan is om een financieel vangnet te bieden voor degenen die financieel afhankelijk zijn van de verzekerde persoon, in geval van onverwacht overlijden.

De premies voor een overlijdensrisicoverzekering kunnen afhangen van factoren zoals de leeftijd, gezondheid en levensstijl van de verzekerde persoon, evenals het verzekerde bedrag en de looptijd van de verzekering. Overlijdensrisicoverzekeringen kunnen worden afgestemd op individuele behoeften en zijn een manier om gemoedsrust te bieden aan de verzekerde en hun dierbaren, wetende dat er financiële bescherming is als het onverwachte gebeurt.

Kies een van de pensioenfondsen bij Lifetri

Bij Lifetri geven ze de optie om een pensioenfonds te kiezen. Dit kan bij Klaverblad of Allianz. Een pensioenfonds is een financiële instelling die als doel heeft financiële zekerheid te bieden aan mensen na hun pensioen. Het is een mechanisme waarmee individuen gedurende hun werkzame leven geld kunnen sparen en investeren, met als doel een stabiel inkomen te creëren wanneer ze met pensioen gaan.

Met een pensioenfonds kunnen werknemers bijdragen aan een collectief spaarpotje gedurende hun loopbaan. Deze bijdragen worden vaak aangevuld door de werkgever. Het geld dat in het pensioenfonds wordt gestort, wordt vervolgens beheerd en geïnvesteerd door professionele financiële experts.

De opbrengsten van deze investeringen, evenals de bijdragen van deelnemers, worden gebruikt om pensioenuitkeringen te verstrekken aan degenen die met pensioen gaan. Deze uitkeringen zijn bedoeld om een inkomen te bieden dat vergelijkbaar is met het inkomen tijdens de werkende jaren, waardoor mensen in hun pensioenjaren hun levensstandaard kunnen handhaven.

Een pensioenfonds biedt financiële veiligheid en rust aan gepensioneerden en hun families. Het stelt mensen in staat om te genieten van hun pensioenjaren zonder zich zorgen te hoeven maken over financiële tekorten. Naast de reguliere pensioenuitkeringen kunnen sommige pensioenfondsen ook aanvullende voordelen bieden, zoals nabestaandenuitkeringen voor overlevende partners en begunstigden.

Kortom, een pensioenfonds is een mechanisme om geld te sparen en te investeren tijdens je werkzame leven, om vervolgens een betrouwbaar inkomen te ontvangen wanneer je met pensioen gaat. Het speelt een belangrijke rol in het bieden van financiële stabiliteit tijdens de pensioenjaren. Ook zal het net als onze assieraden het rouwproces ondersteunen. Het is namelijk al moeilijk genoeg om iemand te verliezen, en om vervolgens allemaal dingen te moeten regelen maakt alleen maar moeilijker. Onze gedenksieraden bieden de steun die u nodig heeft in deze lastige tijd.